Kara (Japanese)

Local Freelance Escort – Kara – Japanese – PJ (2)

Name 名字:     Kara

Age 年龄:        22yo  ​​

Height 身高  :    168cm  ​

Weight 体重:   48kg  ​​

Body 三围:      36C 25 35

Country国籍:  Japanese 日本

Price收费:       RM340 45min/1shot

Service 服务:  波推,全身漫游,口交B2B, BBBJ, FJ